image 1634813505

متن دعای مجیر | متن کامل به همراه ترجمه روان و صوت زیبا

0

مقدمه

دعای مجیر که مانند دعای جوشن کبیر و دعای مشلول حاوی اسماء الهی است، در بین دعاها فضیلت خاصی دارد، این دعا دارای 88 بند است و در هر بند آن عبارت (َجِرْنَا مِنَ النَّارِ یا مُجِیرُ) تکرار شده است و به جهت تکرار کلمه مجیر، در تمام بندهای آن، دعای مجیر نامیده می شود. این دعا را جبرئیل برای پیامبر اکرم (ص) هنگامی که در مقام ابراهیم مشغول نماز بود، آورد.

در روایات آمده که هر که این دعا را در ایام البیض (روزهای 13 و 14و 15) ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می‌شود، هرچند به عدد دانه‌ های باران و برگ ‌های درختان و ریگ‌ های بیابان باشد. مهم ترین فواید و خواص دعای مجیر عبارتند از:

  • آمرزش گناهان
  • شفای بیمار
  • ادای دین
  • بی‌نیازی و توانگری
  • برطرف شدن غم و اندوه

در این مطلب، متن دعای مجیر همراه با ترجمه روان و صوت زیبا ارائه می شود. امید است همراهان عزیز دانوما ضمن قرائت ادعیه و زیارات، ما را نیز از دعای خیر و نظرات خویش بهره مند سازند.

متن اصلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحانَكَ يَا اللّهُ، تَعالَيْتَ يَا رَحْمنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای خدا، بلند مرتبه هستی‌ ای بخشنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَحِيمُ، تَعالَيْتَ يَا كَرِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِير.

ترجمه: منزّهی تو ای مهربان، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگوار بخشنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مَلِكُ، تَعالَيْتَ يَا مالِكُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای فرمانروا، بلند مرتبه هستی‌ ای مالک، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قُدُّوسُ، تَعالَيْتَ يَا سَلامُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پاک از هر عیب، بلند مرتبه هستی‌ ای سلام، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُؤْمِنُ، تَعالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای ایمنی بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای نگاهبان و چیره بر هستی، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَزِيزُ، تَعالَيْتَ يَا جَبَّارُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای ارجمند، بلند مرتبه هستی‌ ای مقتدر و جبران کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ، تَعالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بزرگ‌منش، بلند مرتبه هستی‌ ای با‌قدرت، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا خالِقُ، تَعالَيْتَ يَا بارِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آفریننده، بلند مرتبه هستی‌ ای پدید آورنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُصَوِّرُ، تَعالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای صورت آفرین، بلند مرتبه هستی‌ ای تقدیر کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا هادِى، تَعالَيْتَ يَا باقِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای راهنما، بلند مرتبه هستی‌ ای ماندگار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا وَهَّابُ، تَعالَيْتَ يَا تَوَّابُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بخشنده، بلند مرتبه هستی‌ ای بسیار توبه‌پذیر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا فَتَّاحُ، تَعالَيْتَ يَا مُرْتاحُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای گشایشگر، بلند مرتبه هستی‌ ای خستگی‌ناپذیر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا سَيِّدِى، تَعالَيْتَ يَا مَوْلاىَ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای سرورم، بلند مرتبه هستی‌ ای مولایم، ما از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قَرِيبُ، تَعالَيْتَ يَا رَقِيبُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای نزدیک، بلند مرتبه هستی‌ ای نگاهبان، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُبْدِئُ، تَعالَيْتَ يَا مُعِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پدیدآورنده، بلند مرتبه هستی‌ ای بازگرداننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَمِيدُ، تَعالَيْتَ يَا مَجِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای ستوده، بلند مرتبه‌ای ای دارای شکوه و عظمت، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قَدِيمُ، تَعالَيْتَ يَا عَظِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای دیرینه، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا غَفُورُ، تَعالَيْتَ يَا شَكُورُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آمرزنده، بلند مرتبه هستی‌ ای پاداش دهنده بسیار در برابر کار اندک، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا شَاهِدُ، تَعالَيْتَ يَا شَهِيدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای گواه، بلند مرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَنَّانُ، تَعالَيْتَ يَا مَنَّانُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای مهربان، بلند مرتبه هستی‌ ای بسیار احسان کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا بَاعِثُ، تَعالَيْتَ يَا وَارِثُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای برانگیزنده، بلند مرتبه هستی‌ ای میراث ‌بر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُحْيِى، تَعالَيْتَ يَا مُمِيتُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای زندگی‌بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای میراننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا شَفِيقُ، تَعالَيْتَ يَا رَفِيقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای مهربان، بلند مرتبه هستی‌ ای همراه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا أَنِيسُ، تَعالَيْتَ يَا مُؤْنِسُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای همدم، بلند مرتبه هستی‌ ای مونس، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا جَلِيلُ، تَعالَيْتَ يَا جَمِيلُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بزرگ منزلت، بلند مرتبه هستی‌ ای زیبا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا خَبِيرُ، تَعالَيْتَ يَا بَصِيرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آگاه، بلند مرتبه هستی‌ ای بینا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَفِىُّ، تَعالَيْتَ يَا مَلِىُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای عطا بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای توانگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مَعْبُودُ، تَعالَيْتَ يَا مَوْجُودُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای عبادت شده، بلند مرتبه هستی‌ ای موجود، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا غَفَّارُ، تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بسیار آمرزنده، بلند مرتبه هستی‌ ای نیرومند مطلق، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مَذْكُورُ، تَعالَيْتَ يَا مَشْكُورُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای یاد شده، بلند مرتبه هستی‌ ای سپاس گزاری شده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا جَوادُ، تَعالَيْتَ يَا مَعاذُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بخشنده، بلند مرتبه هستی‌ ای پناهگاه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا جَمالُ، تَعالَيْتَ يَا جَلالُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای زیبا، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگ و باعظمت، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا سَابِقُ، تَعالَيْتَ يَا رَازِقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پیش از همه، بلند مرتبه هستی‌ ای روزی‌دهنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا صَادِقُ، تَعالَيْتَ يَا فَالِقُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای راست‌گو، بلند مرتبه هستی‌ ای شکافنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا سَمِيعُ، تَعالَيْتَ يَا سَرِيعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای شنوا، بلند مرتبه هستی‌ ای سریع در خشنود شدن، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَفِيعُ، تَعالَيْتَ يَا بَدِيعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بلندپایه، بلند مرتبه هستی‌ ای نوآفرین، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا فَعَّالُ، تَعالَيْتَ يَا مُتَعالٍ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای همواره در کار، بلند مرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قَاضِى، تَعالَيْتَ يَا رَاضِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای داوری کننده، بلند مرتبه هستی‌ ای خشنود، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قَاهِرُ، تَعالَيْتَ يَا طَاهِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای چیره، بلند مرتبه هستی‌ ای پاک، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَالِمُ، تَعالَيْتَ يَا حَاكِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای دانا، بلند مرتبه هستی‌ ای حکمران، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا دائِمُ، تَعالَيْتَ يَا قائِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پاینده، بلند مرتبه هستی‌ ای پایدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَاصِمُ، تَعالَيْتَ يَا قاسِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای نگهدارنده، بلند مرتبه هستی‌ ای قسمت کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا غَنِىُّ، تَعالَيْتَ يَا مُغْنِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بی‌نیاز، بلند مرتبه هستی‌ ای بی‌نیاز کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا وَفِىُّ، تَعالَيْتَ يَا قَوِىُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای کمال‌بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای توانا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا كَافِى، تَعالَيْتَ يَا شَافِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای کفایت کننده، بلند مرتبه هستی‌ ای شفابخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُقَدِّمُ، تَعالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای اولین، بلند مرتبه هستی‌ ای آخرین، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا أَوَّلُ، تَعالَيْتَ يَا آخِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آغاز، بلند مرتبه هستی‌ ای انجام، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا ظَاهِرُ، تَعالَيْتَ يَا بَاطِنُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آشکار، بلند مرتبه هستی‌ ای نهان، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَجَاءُ، تَعالَيْتَ يَا مُرْتَجى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای امید، بلند مرتبه هستی‌ ای آنکه به او امید می‌بندند، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ، تَعالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای احسان‌بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای هماره بخشایشگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَىُّ، تَعالَيْتَ يَا قَيُّومُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای زنده، بلند مرتبه هستی‌ ای به خود پاینده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا واحِدُ، تَعالَيْتَ يَا أَحَدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،

ترجمه: منزّهی تو ای یگانه، بلند مرتبه هستی‌ ای یکتا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا سَيِّدُ، تَعالَيْتَ يَا صَمَدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای سرور، بلند مرتبه هستی‌ ای مقصود همه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قَدِيرُ، تَعالَيْتَ يَا كَبِيرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای توانا، بلند مرتبه هستی‌ ای بزرگ، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا وَالِى، تَعالَيْتَ يا مُتَعَالِى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ؛

ترجمه: منزّهی تو ای کارگزار و حاکم، بلند مرتبه هستی‌ ای بلند پایه ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَلِىُّ، تَعالَيْتَ يَا أَعْلى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای والا، بلند مرتبه هستی‌ ای والاتر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا وَلِىُّ، تَعالَيْتَ يَا مَوْلى، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای سرپرست، بلند مرتبه هستی‌ ای مولا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا ذارِئُ، تَعالَيْتَ يَا بَارِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پدیدآور، بلند مرتبه هستی‌ ای آفریننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا خَافِضُ، تَعالَيْتَ يَا رَافِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای فرودآور، بلند مرتبه هستی‌ ای فرازبر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُقْسِطُ، تَعالَيْتَ يَا جَامِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای دادگر، بلند مرتبه هستی‌ ای گردآور، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُعِزُّ، تَعالَيْتَ يَا مُذِلُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای عزّت‌بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای خوار کننده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَافِظُ، تَعالَيْتَ يَا حَفِيظُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای نگاهبان، بلند مرتبه هستی این نگاهبان، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا قادِرُ، تَعالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای توانا، بلند مرتبه هستی‌ ای توانمند، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَلِيمُ، تَعالَيْتَ يَا حَلِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای دانا، بلند مرتبه هستی‌ ای بردبار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا حَكَمُ، تَعالَيْتَ يَا حَكِيمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای داور، بلند مرتبه هستی‌ ای فرزانه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُعْطِى، تَعالَيْتَ يَا مانِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای عطابخش، بلند مرتبه هستی‌ ای بازدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا ضَارُّ، تَعالَيْتَ يَا نَافِعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای زیان‌رسان، بلند مرتبه هستی‌ ای سودبخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُجِيبُ، تَعالیتَ يَا حَسِيبُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای اجابت کننده، بلند مرتبه هستی‌ ای حسابرس، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عادِلُ، تَعالَيْتَ يَا فاصِلُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای دادگر، بلند مرتبه هستی‌ ای جدایی‌انداز، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا لَطِيفُ، تَعالَيْتَ يَا شَرِيفُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای مهربان، بلند مرتبه هستی‌ ای عالی‌رتبه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَبُّ، تَعالَيْتَ يَا حَقُّ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پروردگار، بلند مرتبه هستی‌ ای حقیقت پایدار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مَاجِدُ، تَعالَيْتَ يَا وَاحِدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پرشکوه، بلند مرتبه هستی‌ ای یگانه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا عَفُوُّ، تَعالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بسیار گذشت کننده، بلند مرتبه هستی‌ ای انتقام گیرنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا واسِعُ، تَعالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای گسترنده، بلند مرتبه هستی‌ ای عطاگستر، ما را از آتش پناه ده ای پناه ‌دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَؤُوفُ، تَعالَيْتَ يَا عَطُوفُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پرمهر، بلند مرتبه هستی‌ ای نوازشگر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا فَرْدُ، تَعالَيْتَ يَا وِتْرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای یگانه، بلند مرتبه هستی‌ ای بی‌همتا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُقِيتُ، تَعالَيْتَ يَا مُحِيطُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای روزی‌بخش، بلند مرتبه هستی‌ ای فراگیر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا وَكِيلُ، تَعالَيْتَ يَا عَدْلُ، أَجِرْنا مِنَ النّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای کارگزار، بلند مرتبه هستی‌ ای عدالت محض، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُبِينُ، تَعالَيْتَ يَا مَتِينُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آشکار، بلند مرتبه هستی‌ ای استوار، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا بَرُّ، تَعالَيْتَ يَا وَدُودُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِير.

ترجمه: منزّهی تو ای نیکو، بلند مرتبه هستی‌ ای مهروز، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا رَشِيدُ، تَعالَيْتَ يَا مُرْشِدُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يا مُجِيرُ.

ترجمه: منزهی تو ای راهنما، بلند مرتبه هستی‌ ای راهبر، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا نُورُ، تَعالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای روشنایی، بلند مرتبه هستی‌ ای روشنی‌بخش، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا نَصِيرُ، تَعالَيْتَ يَا نَاصِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای یاری ‌رسان، بلند مرتبه هستی‌ ای یاور، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا صَبُورُ، تَعالَيْتَ يَا صَابِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای بسیار شکیبا، بلند مرتبه هستی‌ ای شکیبا، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُحْصِى، تَعالَيْتَ يَا مُنْشِئُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای شمارشگر، بلند مرتبه هستی‌ ای پدید آورنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ، تَعالَيْتَ يَا دَيَّانُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای پاک و منزّه، بلند مرتبه هستی‌ ای جزا دهنده، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا مُغِيثُ، تَعالَيْتَ يَا غِياثُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای فریادرس، بلند مرتبه هستی‌ ای پناه، ما را از آتش پناه ده ای پناه دهنده.

سُبْحانَكَ يَا فَاطِرُ، تَعالَيْتَ يَا حَاضِرُ، أَجِرْنا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ.

ترجمه: منزّهی تو ای آفریننده، بلند مرتبه هستی‌ ای حاضر، ما را از آتش پناه ده ای پناه‌ دهنده.

سُبْحانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَ الْجَمَالِ، تَبارَكْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوتِ وَ الْجَلَالِ.

ترجمه: منزّهی تو ای دارنده توانمندی و زیبایی، بلند مرتبه هستی‌ ای دارای قدرت مطلق و عظمت.

سُبْحانَكَ لَاإِلهَ إِلّا أَنْتَ، سُبْحانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،

ترجمه: منزّهی تو، معبودی جز تو نیست، منزّهی تو، همانا من از ستمکاران بودم،

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ،

ترجمه: پس دعایش را اجابت کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و این‌چنین اهل ایمان را رهایی می بخشیم،

وَ صَلَّى اللّهُ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ، وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ،

ترجمه: و درود خدا بر آقای ما محمّد و همه خاندان او و ستایش ویژه خداوند پروردگار جهانیان است،

وَ حَسْبُنا اللّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

ترجمه: و خدا ما را بس است و چه نیکو کارگزاری است و هیچ نیرو و توانی نیست جز به خدای بلند مرتبه بزرگ.

دعای مجیر

منابع و ارجاعات

 

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش − 4 =