منشور محتوایی

بنا بر چارچوب سبک زندگی تعالی گرا، برای دستیابی به نتیجه مطلوب، رعایت مواردی چون: توکل به خدا، حفظ آرامش، تفکر و دوراندیشی، مشورت، اقدام مناسب و در نهایت همسویی عوامل محیطی، مورد توجه است. گروه دانوما در تلاش است در زمینه دور اندیشی و مشورت، مسیر را برای شما هموار کند. در این راستا منشور محتوایی دانوما شامل محورها و موارد زیر است:

  • اهداف محتوایی دانوما: هدف از تولید و گردآوری محتوای دانوما افزایش اثربخشی و کارایی در انجام امور، رهایی از سردرگمی، رهایی از ارزیابی دیگران، افزایش توانمندی و آرامش فردی است. در حوزه های تخصصی در حوزه های تخصصی پزشکی، در این موارد حتما به تجویز پزشک معتبر عمل نمایید.
  • روش گردآوری محتوا: تمام محتوای اولیه دانوما بر اساس مشاوره تخصصی، بررسی اطلاعات اولیه (مطالعه میدانی) و بررسی اطلاعات ثانویه (محتوای موجود در وب، کتب و مجلات)، تهیه و پس از تحلیل و گردآوری، در قالب نهایی آماده ی بهره مندی مخاطبان عزیز ایرانی قرار گرفته است.
  • محتوای خدمات غیر انحصاری (خدمات غیر دولتی در حوزه های مختلف): در مورد محتوای غیر انحصاری (غیر حاکمیتی که توسط برندها و سازمان های مختلف ارائه می شود) مانند مطالب حوزه اجتماعی، هنری، به دلیل آنکه مراحل می تواند از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد، این امکان وجود دارد که در برخی موارد، تجربه متفاوتی داشته باشید بنابراین ما سعی کردیم مراحل مشترک و لازم برای انجام آن امور را ارائه نماییم.
  • محتوای خدمات انحصاری (خدمات بخش حاکمیتی): در برخی از مراحل انحصاری و حاکمیتی (حقوقی، اداری) به دلیل تغییرات در شیوه و مراحل انجام امور، امکان رچه تیم محتوای دانوما به صورت دوره ای محتوای ارائه شده خود را به روز رسانی می کند.
  • سلب مسئولیت رپررتاژهای آگهی و تبلیغات هدفمند: رپررتاژهای آگهی و تبلیغات هدفمند صرفا جنبه اطلاع‌رسانی دارند. نظارت ما بر موارد مذکور، بر اساس شرایط تبلیغات در دانوما از لحاظ فرم و موضوع فعالیت است. بنابراین در تعامل با کسب و کارها و موسسات، دقت لازم را رعایت بفرمایید.
  • مزیت محتوای دانوما: مزیت اصلی دانوما نسبت به موارد مشابه عبارت است از: ارائه محتوای ساختارمند مبتنی بر مراحل اجرایی، تاکید بر نکات (فوت های کوزه گری)، بومی بودن محتوا بر اساس شرایط ایران، جامعیت موضوعات و در نهایت نوین بودن بسیاری از محتوای ارائه شده (پزشکی، حقوقی و موارد مشابه) است.