تبلیغات در دانوما

Advertising Picture 1

از اینکه برای تبلیغ کسب و کار خود ما را انتخاب کرده اید بسیار مفتخریم. دانوما به عنوان مرجع فارسی مراحل و نکات انجام امور، به دلیل برخوردای از محتوای ساختارمند از نوع چگونگی، مخاطبان آن به فاز خرید نزدیک تر بوده و بازار هدف جذاب‌تری برای کسب و کارها و موسسات به شمار می روند.

انواع تبلیغات

Advertising Icon 4

مشاور محتوایی

قالب استراتژی محتوایی دانوما، یک محتوای عمومی (بدون در نظر گرفتن برند و محصول)

Advertising Icon 3

تبلیغات هدفمند درون متنی

آگاهی از برند (کسب و کار، محصول، رویداد) برای مشتریان بالقوه

Advertising Icon 4

تبلیغات رپورتاژ

با دریافت چند لینک فالو دائمی به صورت مادام العمر بر روی وبسایت باقی خواهد ماند

Advertising Icon 3

تبلیغات بنری

با توجه به ماهیت کسب و کار خود در رسته ها و حوزه های مختلف

نوع اول-تبلیغات بنری

Screenshot 38 1

شما می توانید تبلیغات بنری مستقیم را به صورت زیر در سایت ارائه نمایید:

  • تبلیغات بنری عمومی: در کل سایت
  • تبلیغات بنری هدفمند: با توجه به ماهیت کسب و کارخود در رسته ها و حوزه های مختلف مانند حوزه حقوقی و قضایی برای وکلا.

!
موارد فایده: زمانی که قصد دارید آگاهی از برند و ترافیک ورودی دریافت نمایید.

نوع دوم-تبلیغات رپورتاژ

Rectangle 121

رپورتاژ آگهی شما می تواند به دو صورت زیر در دانوما ارائه شود:

  • رپورتاژ آگهی مرحله محور: این نوع رپورتاژ آگهی ساختارمند بوده و در قسمت اصلی سایت و در قالب محتوای مرحله محور، همانند محتوای اصلی قرار می گیرد. این محتوا در رسته تبلیغات و یا محتوای ویژه، در سایت ذخیره می شود.
  • رپورتاژ آگهی عادی: این نوع رپورتاژ در سایت و در بخش وبلاگ ارائه می شود. این محتوا بدون ساختار از پیش تعریف شده است.

تبلیغات رپورتاژ، با دریافت چند لینک فالو دائمی به صورت مادام العمر بر روی وبسایت باقی خواهد ماند.

!
موارد فایده: زمانی که قصد دارید آگاهی از برند و ترافیک ورودی دریافت نمایید.

نوع سوم- تبلیغات هدفمند درون متنی

Rectangle 121

شما می توانید در یک یا چند مطلب خاص در درون محتوا، تبلیغ خود را ارائه دهید. این نوع تبلیغ به صورت متنی ارائه می شود. در این حالت همانطور که می دانید بـا توجه به تغییرات جدیـد گوگل، دریافت لینـک از مطالب مرتبط برای بهبود سـئو، بسـیار ارزشـمندتر از حالت‌هـای دیگـر اسـت.

بـرای انتخـاب مطالب مرتبط با کسب‌ وکار خود، ابتدا حوزه کسب و کار خود را بر اساس رسته های موضوعی دانوما مشخص نمایید. سپس در موقعیت مورد نظر، متن تبلیغاتی خود را ارایه کنید. در این خصوص می‌توانیـد از همکاران ما کمک بگیرید.

!
موارد فایده: زمانی که قصد دارید با هزینه کم، در نزدیک ترین نقطه تماس با مخاطبان بالقوه خود قرار بگیرید. آگاهی از برند (کسب و کار، محصول، رویداد) برای مشتریان بالقوه شما از مزیت های این نوع تبلیغات است.

نوع چهارم- مشاور محتوایی

Rectangle 121

در این حالت شما می توانید با همکاری تیم تحریریه ما، در قالب استراتژی محتوایی دانوما، یک محتوای عمومی (بدون در نظر گرفتن برند و محصول خاص) را ایجاد نمایید. بنابراین در انتهای متن، اطلاعات شما (نام برند، توضیحات تکمیلی و راه های ارتباطی) در قالب بخش مجزای مشاور محتوایی، قرار خواهد گرفت.

موارد ممنوع برای تبلیغات در دانوما

Advertising Picture 5

باتوجه به رویکرد و استراتژی دانوما، موضوعات و کسب و کارهای زیر برای دانوما در اولویت قرار ندارند:

!
این قسمت در حال تکمیل و به روز رسانی است.

کسب و کارها و موسسات مورد حمایت دانوما

Advertising Picture 6

این گروه از موضوعات، موسسات و کسب و کارها، مورد حمایت تبلیغاتی دانوما قرار خواهند گرفت:

  • موسسات خیریه معتبر: شایان ذکر است منظور از معتبر، معروف نخواهد بود.
  • موسسات فرهنگی و مذهبی مرتبط با تعالی در سبک زندگی.
  • پویش ها و رویدادهای فرهنگی مرتبط با تعالی در سبک زندگی.
  • پویش ها و موسسات مرتبط با موضوعات استراتژیک کشور.

در صورتی که مدل کسب و کار و مأموریت ایشان بررسی شده و جهت توسعه ماموریت ارزشمند خود به تبلیغات نیاز داشته باشند، از 30 الی 40 درصد تخفیف در تعرفه تبلیغات بهره مند خواهند بود.

!
این قسمت در حال تکمیل و به روز رسانی است.